Výstava ateliérových prací

Městské bydlení

Vojtěch Rozsypal

Ocenění

Anotace

Navrhovaný projekt se nachází v proluce historického jádra Čáslavi. Skládá se z řadového bytového domu doplňujícího uliční čáru a šesti bytových a rodinných domů schovaných za ním. Rozdělení domu v průčelí a umístění domků ve dvoře vzniklo jako snaha respektovat historický kontext parcely a členění okolních budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.