Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Sportovní hala Nové Dvory

Bc. Lukáš Chalabala

Anotace

Návrh sportovní haly je součástí urbanistické studie pro Prahu 4 – Nové Dvory. Důležitou část návrhu tvoří také související tréninková hala, která se nachází v prostoru za objektem sportovní haly. Hrací plochy obou hal jsou umístěny na úrovni prvního podzemního podlaží. Jednotlivé budovy spojuje čistá chodba pro sportovce, jež prochází společným zázemím šaten. Vstup pro diváky je pak v rovině prvního nadzemního podlaží a je řešen pro každou halu zvlášť. V interiéru objektů se nalézá fitness centrum, jednací místnosti, masérna, občerstvení, planš pro šerm a v neposlední řadě taneční sál. Fasáda obou hal je obložena svislými dřevěnými prkny spolu s betonovými pilastry, které zdůrazňují konstrukční řešení budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha