Závěrečné práce

Kampus Kladno

Bc. Anežka Karásková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této diplomové práce je prověření umístění menšího univerzitního kampusu do historického centra města Kladna. Řešené území se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí. Vzhledem k úpadku průmyslové výroby a změny pohybu lidí ve městě je trendem posledních let vylidňování centra. Dalším z důvodů umístění kampusu je tedy, kromě návrhu vhodných výukových prostorů, oživení lokality, příliv studentů a s ním spojené generování dalších příležitostí k rozvoji oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.