Výstava ateliérových prací

Rodinný dům v Bhútánu

Štěpán Roletzki

Anotace

Bhútán je země s dlouhou a bohatou historií, geograficky mimořádně atraktivní polohou v podhoří Himalájí. V posledních letech se stejně jako celý východ dramaticky přeměňuje společnost i ekonomika a to se podepisuje na poptávce po stavění a bydlení, které by odpovídalo 21.století. Naším zadáním proto bylo vytvořit dva typy bydlení – rodinný a bytový dům v Bhútánu, soudobou architekturou, která ale bude reagovat na regionální tradice, klimatický a přírodní kontext.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.