Výstava ateliérových prací

PROPOJENÍ

Gabriela Zuntová

Anotace

Zadání Ruzyňské potoky se věnuje obnově krajiny v oblasti povodí Jenečského, Litovického, Dobrovízského a Sulovického potoka, které se vlévají do Vltavy. Území leží v blízkosti Prahy, která nabízí spoustu příležitostí, ale i vzniku suburbanizace. Ve svém návrhu jsem se zabývala oblastí mezi obcemi Jeneč a Červený Újezd, kterou dnes tvoří zejména rozlehlé zemědělské plochy a téměř vyschlé koryto Jenečského potoka. Vytratily se z nich historické cesty, vegetace a voda na úkor vyššího výnosu z pěstování plodin. Cílem mého projektu je vytvoření nové členitější struktury, která využívá principu agrolesnictví a propojí dvě zastavěná území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.