Výstava ateliérových prací

Point de Botič

Matěj Bělohlávek

Anotace

V průsečíku přímek a styku ploch vznikne oddenek, rhizomatický průmět všech zdánlivě nesouvisejících zájmů a funkcí nejbližšího okolí. Svojí patou se ke svému nejbližšímu okolí staví otevřeně, nýbrž bytelně. Svojí hlavou dává do dálky vědět, kde se Vršovice kondenzují. Na hřbet přebírá prodloužení přírody, s níž svádí boj o rovnováhu, který snad jednou prohraje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek