Ateliéry

Ateliér Zmek–Krýzl–Novotný

Co je architektura

Každá generace má své ikony, své modly. Architektura by měla reflektovat společenské, kulturní a ekonomické souvislosti, měla by být pevně zakotvena v kontextu času a místa. Zároveň by měla být dokonale zvládnutým řemeslem, které neovlivňuje pomíjivost módy. Architektura vytváří prostředí k životu, vytváří nové kvality.

Co je urbanismus

Hmoty, prostory, jejich vzájemné vztahy a děje tvoří jak urbanismus, tak architekturu, jedno bez druhého neexistuje, nemůže fungovat, rozdíl je ve vymezení měřítka. Urbanismus klade nároky na multioborové zapojení a spolupráci pro převzetí plné odpovědnosti za (životní) prostředí.

Co je učit architekturu

Student je kolega, má jen méně zkušeností. Vedoucí mu musí tyto zkušenosti předávat či zprostředkovávat. Odpovědnost za projekt je odpovědností autora, vedoucí je empatický, naslouchá, směřuje, oponuje, vede argumentaci. Vede k důslednému testování názorů. Oponentura variantami na hranici možného. Vrstvením jednotlivých rovin vzniká návrh. Důležitá role návrhu samotného, stejně jako grafiky výkresů, prezentace vizuální, rovněž tak i slovní.

Proč systém tří rovnocenných vedoucích

Důraz na diskusi, na její rovnocennost, tu nelze docílit u „mistrovského“ ateliéru, širší názorové spektrum (tři jsou více než dva), neexistuje jeden správný postup či výsledek, nutnost argumentace pro a proti, tříbení vlastního názoru a přesvědčení, rychlá vzájemná korekce k nalezení optimálního řešení.

Co je ateliér

Je to fyzické místo, kde se pracuje, kde probíhají diskuse či kritiky s externími oponenty. Stejně tak je to ale katalyzátor, prostředí, které se neomezuje na školu, je prostředím vzájemného respektu, důvěry a podpory. Atelier nezaniká na konci semestru, je to homogenní komunita lidí, kteří o sobě vědí i po ukončení školy.

Co je ateliér ústavu urbanismu

Zadání v měřítku mezi krajinou a domem, to vše je urbanismus, zásadní důraz na hledání přímých i vzdálených vztahů v kontextu místa, času. Reflexe společenských, kulturních, ekonomických souvislostí. Preference společného tématu. Chceme v rámci zadání nabízet možnost práce ve všech měřítcích, nechceme se omezovat čistě na urbanistická zadání (dle formálního požadavku na kategorii zadání ATU) a být pro studenty pouhou semestrální epizodou.

Co je výsledkem výuky

Výsledkem je kompetentní student, který se dokáže samostatně rozhodovat, odpovídat a nacházet řešení, zároveň je to ale i člověk, který dokáže hledat témata a pokládat otázky, je si vědom své pozice ve společnosti, stává se architektem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek