Lidé

Ing. arch. Tomáš Zmek

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT a v současné době působí v ateliéru Ivan Kroupa architekti. Pedagogické činnosti se na FA věnoval již v letech 2013–2020 v rámci ateliéru NKZ. Mezi vybrané realizace, na kterých se autorsky podílel, patří pražské kulturní centrum LaFabrika, nebo Technologické centrum UMPRUM, otevřené v roce 2021. Tomáš Zmek je vedoucím ateliéru ZKN.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík