Výstava ateliérových prací

Druhý dech Staré hoře

Anna Peřinková

Anotace

Revitalizace obce Jizerní Vtelno a propojení se sousedními katastry. Cílem projektu bylo šetrně revitalizovat některou z částí obce s ohledem na potřeby lidí, krajiny a nezapomenout na její historický kontext. Vybrané místo krajinářského projektu se nachází na hranici Jizerního Vtelna s katastrálním územím Krnska. Návrh se zabývá prostupností těchto dvou obcí a vytvořením nových pobytových ploch pro obyvatelstvo z blízkého okolí. Dále vytvořením několika nových cest ve svahu nad silnicí číslo 16 a zprůchodněním lesa ve svahu, za cílem vytvoření nových možnosti na pěší okruhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan