Výstava ateliérových prací

Biblioteca di Milano

Jakub Jůza

Anotace

Stejně jako dnes kniha není výsostným nositelem informací, nemůže ani knihovna být symbolem kolektivní paměti. Místo domu vědění jsou dnes knihovny prostorem ke studiu a setkávání. Zvolenou lokalitou je park, který již plochou pro setkávání je, a nevidím tedy důvod ho celý zaplnit. Krom snahy o minimální zastavěnost, se pokouším o maximální programové využití. Navrhuji dvě štíhlé a vysoké budovy, které na park dohlíží. Vyšší objekt, archiv, symbolizuje, čím byla knihovna v minulosti. Obsahuje sedmipodlažní konzervační fond a patrovou studovnu. Druhý dům je obrazem knihovny dneška. Je vertikální studovnou osvětlenou atriem. To vytváří útulné a příjemné místo ke čtení. V přízemí studovny je kavárna, kterou je možné zcela otevřít, čímž vzniká možnost sezení v zeleni, nebo na piazzettě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.