Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM - POD SLOVANY/NA MORÁNI

Bc. Romana Rétiová

Ocenění

Anotace

„Trojúhelníková parcela, svažitý terén, sousedství emauzského kláštera i IPR Praha v budovách Výstavby hl. m. Prahy od architekta Karla Pragera... Možná hodně složité vstupní podmínky pro „začátečníky“. Ale stojíme si za tím, že i první projekt si může (musí) dát laťku výš, aby se student více naučil. Aby se pokusil naplnit i parcelu, kterou někteří vůbec nepovažují za stavební. Aby se pokusil pokorně, ale současně sebevědomě postavit ve městě městský dům. Aby se pokusil v komplikované geometrii navrhnout efektivní parkoviště bez výtahu. Aby uspořádal v takovém domě běžné byty všech velikostí. Aby sledoval své okolí. Aby začal chápat, co je architektura.“ Roman Koucký a Edita Lisecová

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký