Závěrečné práce

LÁZNĚ HOUŠTKA

Zafarová Johana

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh lázní navrací Staré Boleslavi, jako historicky i nábožensky významnému městu, jednu z bývalých funkcí. Pro návrh využívám rekreačně léčebný potenciál současného lesoparku a bývalého lázeňského areálu Houštka. Koncepce návrhu urbanismu areálu vychází z historických podkladů a současného stavu. Definování os rozděluje park na funkční zóny protkané sítí cest. Lázeňství, které navracím do těžiště oblasti, je spojnicí současné rekreační, sportovní a kulturní funkce areálu. Návrh lázeňské budovy reflektuje někdejší budovu Slunečních lázní z první poloviny 20. století, která v současnosti hrdě chátrá v jádru oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.