Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Bc. Miroslav Faist

Anotace

Intenzivní, příjemné a ekonomické bydlení; nebylo záměrem převyšovat okolní objekty naopak pozornost situovat na rohové sekce bloku a výraz arkýřů. V projektu se nachází bohatá škála typů bytů lišících se nejen počtem místností, ale zároveň podlažní plochou. Rozdílný standard není viditelný na první pohled, a tak sociální rozdíly zůstanou za dveřmi bytů. Vnitřní dvůr je zpřístupněný polo-veřejnými průchody, které umožňují sociální kontrolu prostoru, malý průřez nenabádá vstupu veřejnosti a dvůr tak slouží jen rezidentům domů. Hloubka sekcí se zužuje tak, aby se maximalizovalo oslunění dvora, užitnost a intenzivnost bydlení. Bytový komplex podtrhuje vlastnosti městského bydlení a zpracovává myšlenky bloku jako novotvaru splňujícího požadavky soudobého bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský