Výstava ateliérových prací

LOUKOV - volnočasové centrum obce

Murillo Víquez

Anotace

Tento projekt ověřuje koncepci revitalizace farního areálu pro volnočasové aktivity propojením areálu s návsí uprostřed vesnice. Návrh je zaměřen na 3 hlavní oblasti: sociální, kulturní a pohybové aktivity. Stará fara se stodolou se tak mění na restauraci, penzion, kino a joga centrum, tedy komunitní centrum. Aby bylo možné do areálu vložit tyto nové funkce, bylo nutné propojit oddělené stávající budovy areálu. V tomto smyslu bylo také přestavěno původní schodiště, aby se vytvořil prostor pro novou spojovací chodbu. Pro všechny nové zásahy projekt používá architektonickou formu dřevěných prosklených konstrukcí. Tyto nové průsvitné hmoty umožňují odlišit staré od nového, zatímco historická struktura zůstává viditelná přes novou kůži.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler