Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Linear Hybrid Smíchov

, Karin Sterczová

Anotace

Urbanisticko-architektonický návrh Linear Hybrid sa zaoberá témou nábrežia v mestskej časti Praha – Smíchov. Na výrazne lineárnom pozemku s rozmermi približne sa navzájom dopĺňajú rezidenčná, kultúrna a športovo-rekreačná funkcia. Šesťpodlažné bodové bytové domy s prenajímateľným parterom v južnej časti sú zároveň pešími lávkami spojené s úrovňou cesty paralelnej s riešeným nábrežím, jednopodlažné pavilóny v severnej časti svojou pochôdznou strechou v úrovni cesty a na ne napojenými schodiskami vytvárajú ďalšie medziúrovňové spojenie. Hlavné vstupy do územia v severnej a južnej časti prepája promenáda kopírujúca okraj nábrežia. Na tento hlavný peší tok nadväzujú umelé ostrovy s rôznymi funkciami, ktoré umožňujú obyvateľom prísť do bližšieho kontaktu s vodným elementom.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký