Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Akademie designu a umění Cherson

Bc. Matouš Pluhař

Anotace

Výuku na akademii si představuji jako proces otevřený novým intervencím, nikoli jako jasně definovaný studijní plán. Akademie by měla být plná experimentu a zkoumání. Neměla by být uzavřenou institucí pro sebe sama, ale reagovat a fungovat společně s městem a jeho občany. Poválečná Ukrajina bude potřebovat ukrajinské designery a umělce, kteří pomohou znovu vybudovat města a zemi. Pro takovouto akademii navrhuji její budovu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek