Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

WAVE OF ART

Anna Sumarokova

Anotace

Holešovice patří k lokalitě s velkým množstvím významných kulturních institucí. Pro vývoj směru ART DISTRICT 7 a lepší propojení uměleckých objektů mezi sebou byl navržen projekt Wave of art. Jedná se o kulturní centrum, hlavními reprezentačními prostory kterého jsou divadlo a galerie. Doplňující prostory jsou kavárna a ateliér. Třípatrová budova má velkou plochu prosklení - otevírá široký výhled na Prahu pro návštěvníky. Členěna bílá fasáda připomíná přirozené vlny řeky. Stavba se nachází na Bubenském nábřeží v místě zeleného pasu podél Vltavy. Na pozemku je umístěno opuštěné silo na štěrkopísek, které nese historickou hodnotu starých Holešovic. Propojení mezi silem a novým centrem vytváří zajímavě prostředí, které má zásadní vliv na rozvoj lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka