Výstava ateliérových prací

Na Vlnách

Michaela Kverková

Anotace

Cílem návrhů je vytvořit novou atraktivní trasu se zajímavými přírodními místy, která budou provádět návštěvníka okolo celé městské části. Podaří-li se novým zastavením vzbudit u diváků patřičný zájem, mohla by se do budoucna postavit na roveň historicky starším, již existujícím. Hlavní myšlenkou je najít zajímavé propojení pro aktivní procházku, jak pro místní obyvatele, tak i turisty spojené s vytvořením odpočinkového místa. Inspirací celého konceptu je vodní prvek v krajině, který provází celou promenádu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta