Výstava ateliérových prací

Antiparkovací zábrana s doplňkovou funkcí

BcA. Vojtěch Vydržel

Anotace

Součástí zadání vytvoření odolného městského mobiliáře bylo také navrhnutí antiparkovací bariéry s doplňkovou funkcí. Tvar antiparkovací bariéry je odvozen od tvaru odpadkového koše KUBA a s dalšími účelovými variantami zábrany tak tvoří kolekci městského mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer