Závěrečné práce

Trutnov: Revitalizace centra města

Bc. Kristýna Jirsová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je revitalizace centra města Trutnov, který je poměrně dobře se rozvíjejícím centrem podkrkonošské oblasti severovýchodních Čech. Město je vybaveno zařízeními regionálního významu a úspěšně rozvíjí svoji identitu kulturního centra regionu. Do budoucna lze očekávat nárůst atraktivity s napojením na dálniční síť Česka a Polska. Řešené území se nachází v dolní části centra města u náměstí Republiky a je vymezeno nábřežím řeky Úpy, historickým jádrem a průmyslovým areálem s pivovarem. Cílem práce je podpořit městský charakter řešeného území, vytvořit atraktivní prostor náměstí Republiky jako protiváhu k historickému Krakonošovu náměstí, posílit kompaktnost centra zejména v koridorech hlavních pěších tahů a v neposlední řadě zvýšit atraktivitu centra města pro bydlení, kterého v centru ubývá. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.