Výstava ateliérových prací

Anotace

Město Náchod se nachází v Králové- hradeckém kraji na severovýchodě Čech. Jeho poloha je strategická, protože městem prochází hlavní tah do přilehlého Polska. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1254 a vznikla jako označení místa, kterým se chodí nebo prochází. Název vznikl od toho, že se přes Náchod chodilo do Slezska a Německa. Z urbanistických plánů je jasně patrný rozvoj města, od historického centra do širšího centra, které si pořád zachovává tradiční městskou strukturu až po novodobé kolonie rodinných domků.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov