Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

HASIČSKÁ STANICE V HOLEŠOVICÍCH

Eduard Mosieienkov

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá návrhem nové hasičské stanice na místě stavájíci stanice. Cílem práce je vytvořit projekt stanice, která nejen splňuje technické požadavky na moderní hasičskou stanice, ale i doplňuje městskou zástavbu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.