Výstava ateliérových prací

Přezka vícebodových bezpečnostních pásů

BcA. Martin Boukal

Anotace

Tento semestr jsem se věnoval zpracování přezky pro vícebodové bezpečnostní pásy. Cílem bylo zanechat hlavní funkci samotné přezky, ale zaměřit se také na estetickou stránku zakomponování do interiéru automobilu a průzkum jiného než tradičního řešení rozepnutí, jak po mechanické stránce tak ergonomické. Finální návrh přezky vícebodového bezpečnostního pásu má rotační tělo s pěti otvory pro spony pásů. Otvory jsou řešeny tak, aby se do nich lépe nasouvaly spony. Spodní pátý otvor lze použít pro připojení tzv. submarine belt. Přezka se otevírá odklopením nebo otočením hlavice, jedná se tak o jednoduché a rychlé řešení odjištění přezky. Vzhled byl navrhnut s ohledem na interiéry automobilů, do kterých by byla tato přezka primárně určena.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit