Výstava ateliérových prací

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAHRADNÍHO DOMKU

Alica Komiňáková

Anotace

V rámci ateliérového zadání jsem navrhovala stavební úpravy malého domu, který je součastí zahrádkové osady ve městě Poprad. Nová dispozice umožňuje funkčnější využití prostoru na stejné zastavěné ploše jako současný objekt. Návrh využívá hodnoty lokality a všechny hlavní výhledy z interiéru situuje na horské dominanty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel