Výstava ateliérových prací

Curling slider

BcA. Karolína Zbytková

Anotace

Návrh si klade za cíl redesignovat současná řešení curlingových sliderů (kluzáčků) jednak z hlediska uživatelského komfortu, jednak z hlediska výrobních nákladů. Díky zvolené výrobní technologii 3D tisku pro podrážku může být kluzáček šířen na open-source platformách 3D tiskařské komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel