Výstava ateliérových prací

Výhled na Bhútán

Michaela Šroubková

Anotace

Navržený menší bytový dům na okraji hlavního města bhútánského království nabízí výhledy do dechberoucí zeleně i na město rozložené v údolí. Zároveň odráží místní kulturu a díky modlitebně podporuje duchovní stránku obyvatelstva. Objekt je rozložen pomocí dvojité střešní konstrukce do páru vertikálních hmot. Hlavní vstup navržený z tmavšího dřeva opticky zvýrazňují nízké zídky a vymezují bezpečnější prostor pro chodce oddělený od provozu vozidel. Kamenné opěrné zdi a podezdívka zabraňují pronikání vlhkosti zeminy do dřevostavby. Do domu proudí jižní slunce skrz velká okna do hlavní obytné místnosti podporující socializaci celé rodiny. První podlaží objektu skrývá technické zázemí - najdeme v něm také nádrže pro sběr vody umožňující maximální využití velice častých dešťových srážek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.