Výstava ateliérových prací

Anotace

Hoblík je nástroj, který lidstvo provází již od starověku. Patří mezi tradiční truhlářské a tesařské nástroje. Zpravidla je tvořen dřevěným tělem, do kterého je zapuštěn nůž. Jeho vzhled se však mění napříč kulturami. Zatímco Americe a Británii dominovala litina, pro kontinentální Evropu to bylo vždy dřevo. Tyto dva světy jsem propojila jak materiálově, tak tvarově.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. René Šulc