Ateliéry

Ateliér Šulc

Odborný asistent

Ateliér se zaměřuje na přípravu budoucích profesionálů na poli produktového designu, designu nábytku a svítidel, ale i průmyslového designu pro sériovou výrobu. Ateliér vede studenty k nalezení vlastního autentického projevu, který jde pod povrch a k podstatě věci. Pracovat s citem a respektem k materiálu, se znalostí potřeb budoucího uživatele, ale i zároveň ke schopnosti hledat nové materiály, technologie a inovace. Hledat a nacházet nová neotřelá koncepční i tvarová řešení a pro tato řešení pak nalézt společnou řeč s výrobcem a být tak schopen uplatnit se v praxi. Pracovat s designem jako skutečným objektem v prostoru nebo interiéru, ne s designem jako virtuálním projektem bez souvislostí s reálným využitím a zamýšleným účelem. V neposlední řadě také naučit budoucí designéry přemýšlet v širších souvislostech, navrhovat zodpovědně a zohledňovat environmentální dopad produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. René Šulc