Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Nová šance pro tvrz a hospodářský dvůr Velké Horky u Strenic

Bc. Alena Rákosníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce řeší nový způsob využití hospodářského dvora a tvrze na Mladoboleslavsku. Koncept se zakládá na budování nových vazeb a opětovné kolonizaci již částečně opuštěného terénu. Úměrně tomu je zvolena náplň - dvůr bude sloužit jako moderní statek. Jedna část areálu slouží k ekologicky šetrnému zemědělství, chovu užitkových zvířat a koní. Tento potenciál je využíván v druhé části, která je koncipována jako pension pro aktivně zaměřené seniory, kteří se mohou podílet přímo na chodu statku, věnovat se dalším činnostem, na nichž se obyvatelé dohodnou, či svým koníčkům. Cílem je pestrá společnost, aktivně se podílející na utváření svého životního prostředí a spolupracující se svými sousedy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.