Výstava ateliérových prací

EKOBOX

Kryštof Jinek

Anotace

EKOBOX JE KONCEPT SYSTÉMU ZÁLOHOVANÝCH KRABIČEK NA JÍDLO. ZÁKAZNÍK SI OBJEDNÁ JÍDLO ROZVÁŽKOVOU SLUŽBOU, POPŘ. PŘÍMO V RESTAURACI A ZAPLATÍ ZÁLOHU ZA KRABIČKU. KRABIČKU MŮŽE VRÁTIT V RESTAURACI, V BOXU TOMU URČENÉM NAPŘ. V SUPERMARKETU, NEBO PŘÍMO ŘIDIČI ROZVÁŽKOVÉ SLUŽBY PŘI DALŠÍ OBJEDNÁVCE JÍDLA. ZA KAŽDOU ZÁLOHOVANOU KRABIČKU ZÍSKÁVÁ NĚJAKÉ BONUSY U ROZVÁŽKOVÉ SLUŽBY.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš