Výstava ateliérových prací

čOčka

Martina Wimmerová

Anotace

Přezka čOčka je elegantním minimalistickým doplňkem. U většina dámských pásků je použita přezka založená na principu trnu procházejícím dírkami. Přezka čOčka používá k zapínání zcela nový způsob. Zajištění pásku v požadované poloze je dosaženo jeho pevným přitlačením do těla přezky pomocí excentrické páky. Snadné překlápění páky mezi uvolněnou a utaženou polohou umožňuje velká čočka oblého tvaru, která je s pákou propojená. Ta je současně dominantním vizuálním prvkem přezky. Tvar i podoba přezky je inspirován budovou brazilského parlamentu Palácio do Congresso Nacional navrženého architektem Oscarem Niemeyerem.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit