Výstava ateliérových prací

Trojnohá koza

Matěj Čížek

Anotace

Koza tradičně nabízí velkou variabilitu využití v prostoru, přenositelnost a skladnost. Všehny z výše zmíněných vlastností jsou velkým přínosem v provozu, jako je například kulturní dům, nebo dům dětí. Ve svém návrhu jsem se pokusil umocnit tyto hlavní výhody klasických koz s přidanou hodnotou v možnosti využít pouze jednu kozu k sestavení plnohodnotného stolu

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš