Výstava ateliérových prací

Bažantnice u Loukova - hrnčířská usedlost

Esra Kulin Akgün

Anotace

Projekt spočívá v obnově areálu bývalého loveckého zámečku Bažantnice u Loukova na rezidenční areál s dílnou hrnčířského mistra. Na půdorysu jedné ze starých hospodíářských budov je postavena budova ateliéru s vnitřními a krytými venkovními výrobními prostory. Hrnčířská pec vytápěná dřevem je umístěna do stávajících zdí bývalého chléva, spojení objektu pece a dílny je vytvořeno napojením střech, aby se tak usnadnil provoz mezi oběma objekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler