Závěrečné práce

DĚTSKÉ ONKOLOGICKÉ CENTRUM

Roderik Jozef

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadaním diplomovej práce bol návrh onkologického centra pre detských pacientov v areáli Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. Cieľom návrhu bolo vytvorenie prostredia pre pobyt, detí a rodičov, tak, aby bol pre ne príjemný aj napriek vážnosť ich ochorenia. Tomu napomáhajú organické tvary a celková hravosť návrhu. Pavilón obsahuje diagnostickú časť, ambulantnú časť, vedecké laboratóriá, jednodňovú chirurgiu a lôžkové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.