Výstava ateliérových prací

Anotace

Zadáním byla náhrada - ne náhražka. V posledních letech se na celém světě dostává do popředí zájmu udržitelný rozvoj. S ohledem na rostoucí obavy z plastového znečištění a jeho důsledků na životní prostředí se zvyšuje zájem o biologicky rozložitelné plasty. Rozhodla jsem se tedy nahradit plastový předmět a přidat k tomu ještě určitou hodnotu navíc.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš