Závěrečné práce

Veřejný mobiliář s využitím materiálu HI-MACS

BcA. Tereza Bílková

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout odpočivný prvek veřejného mobiliáře určeného do prostor s vysokou provozní zátěží, jakými jsou stanice metra nebo vlaková nádraží. Návrh se řídí zásadními ergonomickými zásadami a požadavky. Zvoleným materiálem je umělý kámen HI-MACS, jakožto extrémně trvanlivý materiál s vynikajícími hygienickými vlastnostmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.