Výstava ateliérových prací

BÝVANIE PRE BHUTÁN

Ema Krivosudská

Anotace

Bhután - posledné rozprávkové kráľovstvo. Jednou nohou v 21. storočí a druhou v stredoveku. Kultúra Bhutánu, tak neopakovateľná je najväčšou atrakciou celej krajiny. Ekológia, udržateľnosť, ochrana životného prostredia, rešpekt a úcta k ľuďom a tradíciám je hlboko zakorenená v spôsobe života obyvateľov tejto krajiny. Asi 70 % rozlohy Bhutánu je zalesnených a Bhutánci dlho pracovali na tom, aby to tak zostalo. Príroda a budhizmus patria medzi najdôležitejšie komodity. Zo všetkých týchto atribútov som sa snažila vychádzať aj pri koncepte môjho návrhu. Domy som chcela zapojiť do krajinného obrazu. Hlavným zámerom bolo, aby hmota stavieb čo najviac splynula s okolitou krajinou...

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.