Výstava ateliérových prací

Pohořelec

Marie Vávrová

Anotace

Diplomní seminář se zabývá analýzou historického prostředí náměstí na Pohořelci, ověření možnosti při scelení jeho chybějící části fronty a také analýzou stávajících budov škol a jejich možnosti doplnění bloku školních budov. Cílem diplomního semináře je potvrzení zadání a rozvaha předběžného urbanistického řešení k ověření v diplomové práci. Práce má doporučující charakter, vychází z analýzy dostupných zjištění. Zdali jsou nebo nejsou závěry správné, ukáže diplomní projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa