Výstava ateliérových prací

směrem k hrádku

Bc. Eliška Andělová

Anotace

Celkový návrh má poukázat na možné řešení krajiny uvnitř i vně obce. Jde o provázání dvou si velmi blízkých prostředí, ve kterých se většina lidí denně pohybuje a zároveň má napomoci k jejímu lepšímu stavu s ohledem na erozi a jiné nežádoucí dopady. Skládá se z nově navrženého praku, zcela nové části Červeného hrádku a okolní krajiny, která je využívána převážně pro zemědělství. Dojde k odtrubnění velké části Hrádeckého potoka právě uvnitř obce. Tato část je součástí zeleného pásu navazujího na řeku Berounku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.