Výstava ateliérových prací

POKLIČKY

Karin Činčalová

Anotace

Pokličky svojou hmotou naväzujú k Tyršovému vrchu a k Pankráci, a dopĺňajú zovretý úsek údolia Botiča. Nepravidelne zalomené strechy poskytujú rôzne výhľady do okolia a pracujú so svetlom v interiéri. Horizontálna rezidenčná štruktúra rešpektuje charakter ulice, drží uličnú čiaru a polopriepustne uzatvára vnútroblok. Spoločné vonkajšie priestory nabádajú k schádzaniu zo strany rezidentov ale aj okoloidúcich. Bytové jednotky sú určené pre rodiny s deťmi, pre študentov a seniorov aby tak mohlo dochádzať k prirodzenému miešaniu naprieč širokému vekovému spektru. Aktívny parter sa otáča smerom do ulice a komunitné priestory smerom do vnútrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek