Závěrečné práce

Karlín - ekologické město

Bc. Karolína Sovová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce se zabývá návrhem ekologické zástavby startovacích bytů na zadaný pozemek v pražské městské části Karlín. Je rozdělena do tří částí. První část je analytická část, druhá část je nazvána interpretace analýz a formulace vize a třetí část je část samotného návrhu. V analytické části jsou zpracované potřebné informace o pozemku a o daném tématu startovacího bydlení, cohousingu a ekologie. Druhá část vysvětluje jak jsou analytické podklady pojaty a jsou zde zformulovány principy. Třetí část je samotný návrh „Karlín - Ekologické město - startovací byty“, kde jsou použity zformulované principy z předchozí části.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.