Výstava ateliérových prací

Družstvo Durychova

Filip Hanáček

Anotace

Bytový dům se nachází na ulici Durychova v severní části řešeného území Nových Dvorů. Sousedí s kolonií rodinných domů Tempo a tvoří tak most mezi stávající nízkou zástavbou a nově navrhovanou vyšší zástavbou Nových Dvorů. Dům poskytuje příjemné bydlení zejména pro rodiny, které chtějí žít ve městě. Variace dispozice bytů jsou 3KK a 4KK. Fasáda je řešena vertikálně a horizontálně kladeným keramickým obkladem doplněným o textilní stínící rolety.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout