Výstava ateliérových prací

MEZIGENERAČNÍ BYDLENÍ VE VRŠOVICÍCH

Natalie Vedralová, Timotea Bátovská

Anotace

Ruch, hluk, zanedbanost..., tyhle slova popisují současnou atmosféru na nároží Moskevské a Kavkazské ulice ve Vršovicích. Myšlenkou našeho návrhu bylo na tomto místě s nevyužitým potenciálem vytvořit příjemné bydlení, které by propojovalo a sbližovalo lidi různých generací a umožnilo vytvoření komunity díky dostupnosti společenských prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.