Závěrečné práce

Design Help - osamělost seniorů

Horská Natálie

Design, Bakalářská práce

Anotace

Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem robotického společníka sloužícího primárně osamělým seniorům, přičemž kladu důraz na důvěru, etické problémy a soukromí uživatelů. V práci se zabývám nejen formální stránkou ale i způsobem interakce a komunikace robota s uživatelem. Robot bude seniorovi poskytovat nejen společnost, ale v případě nouze dokáže také přivolat pomoc. Řešení formální stránky vychází ze zoomorfních tvarů a současně se snaží být vůči seniorovi vstřícné a neinvazivní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.