Výstava ateliérových prací

Veřejná prostranství

Bc. Vojtěch Krajíc, Bc. David Kristián

Anotace

Práce se zabývá koncepcí a návrhem veřejných prostranství v lokalitě Nové Dvory. Předmětem práce je návrh a ověření uličních profilů, koncepce a návrh náměstí a parku a koordinace napojení jednotlivých staveb na dopravní infrastrukturu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout