Výstava ateliérových prací

Pletivo Krajiny

Bc. Šimon Pešek

Anotace

Hledání udržitelné struktury současné kulturní krajiny v okolí Vlkova. Cílem je rovnováha mezi průmyslovou lidskou činností a kulturními a přírodními odkazy minulosti. Inspirací pro strukturu krajiny byla nedaleká Nadějská rybniční soustava a jí podobné rostlinné pletivo. Tyto struktury lze redukovat na jednoduchý koncept velkých nerušených ploch a obslužných dělících rozhraní. Převedením tohoto konceptu do krajiny se vytváří důležitá rozhraní mezi hospodářskými buňkami. To pojímá cesty, potoky, aleje a neudržované porosty. Zvyšuje prostupnost krajiny, chrání před vodní a větrnou erozí a poskytuje útočiště volně rostoucím rostlinám a divoké zvěři. Buněčná struktura rovněž dovoluje zaplavení vybraných buněk kolem řeky Lužnice a její renaturalizaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová