Diplomové práce

Muzeum architektury

Bc. Šárka Bušová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší první samostatné muzeum české architektury pro Prahu 21. století. Umisťování současné architektury do historického prostředí je hlavním tématem, které chce muzeum podpořit a propagovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.