Výstava ateliérových prací

Městský odpadkový koš

Ondřej Kobza

Anotace

Nakládání s odpadky v ulicích se řeší kvantitou košů, což přináší do prostředí vizuální smog městského mobiliáře. Základní rolí městského mobiliáře je vytvářet objektové zázemí pro plnohodnotné užívání veřejných prostranství města. Koš nemá za cíl zaujmout, ale právě svým jednoduchým tvaroslovím má své okolí podpořit. Návrh tří košů s rozdílným objemem a tří vík s lišícím se průměrem otvoru vzniká modulární systém pražských košů s jednotným vizuálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer