Výstava ateliérových prací

Městský koš se zvýšenou odolností

Kateřina Macháčková

Anotace

Jedním ze dvou semestrálních zadání bylo navrhnout Městský koš se zvýšenou odolností, který bude splňovat veškeré požadavky (sestava z co nejméně komponentů, jednoduchá manipulace, fixace k podlaze, stříška, objem 50 l) a zároveň bude esteticky fungovat v PPR i v jiných prostředích Prahy. Pražská městská zástavba se pyšní specifickými prvky, jako jsou fasády s bosáží, s obdélníkovým členěním a horizontální orientací. Tyto reliéfy, vytvořené na fasádách pražských domů najdeme po celém městě. Obdélníkové prvky fasády mi jsou hlavním zdrojem inspirace, protože jsem chtěla vytvořit návrh pro konkrétní veřejné místo, kde koš splyne a nebude vytvářet rušivé momenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer