Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Anotace

Co to vůbec znamená chaos? Neznámé zvuky, které se překrývají? Typ klidu? Je to pozitivní nebo negativní? Jedná se o jakýsi vjem nebo dojem z neuspořádanosti? Rozhodla jsem se ho ztvárnit pomocí objektu a videa, kde se bude postava dynamicky hýbat v objektu ze zrcadla a kolem ní bude světelná hra pomoci dalších zrcadel. Vycházela jsem ze skutečnosti: “Vše se zrcadlí do mě, a já se zrcadlím do všeho. Tento fakt vytváří v mých očích chaos.”

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel